Λίγα λόγια για τους ανθρώπους της PROSEC

Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της, η PROSEC  το οφείλει στους ανθρώπους που εργάζονται γι’ αυτήν.
Οι άνθρωποι που απαρτίζουν το προσωπικό μας, μοιράζονται με την PROSEC  το αίσθημα της ευθύνης και της επιθυμίας να είναι κάθε χώρος και κάθε άνθρωπος ασφαλής και απόλυτα προστατευμένος από εξωγενείς παράγοντες που επιδιώκουν να τον φθείρουν.
Την εταιρεία μας στελεχώνουν  κατάλληλοι συνεργάτες, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, με πολυετή εμπειρία και έντονο το αίσθημα του επαγγελματισμού.

Τόσο άνδρες όσο και οι γυναίκες που απασχολεί η PROSEC:

 • Λειτουργούν με εχεμύθεια
 • Η εργασία τους χαρακτηρίζεται για την ακρίβειά της
 • Δρουν με διακριτικότητα
 • Έχουν την γνώση και την ικανότητα να προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών
 • Αντιδρούν αποτελεσματικά  και καταστέλλουν με επιτυχία κάθε ενέργεια βλαπτική προς τον ίδιο τον πελάτη ή τον χώρο του
 • Είναι νομιμοποιημένοι από το κράτος και άρτια εφοδιασμένοι από πλευράς στολών, μέσων επικοινωνίας
 • Διαθέτουν εμπειρία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται  με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Έχουν στην διάθεσή τους περιπολικά οχήματα
 • Γνωρίζουν ακριβώς πώς να χειρίζονται περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • Συνεργάζονται με θεσμοθετημένα όργανα του κράτους προς το συμφέρον του πολίτη
 • Είναι διαθέσιμοι και σε εγρήγορση 24ώρες το 24ωρο

Οι άνθρωποι της PROSEC αποτελούν ασπίδα προστασίας, ΓΙΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΑΣ